หน้าหลัก > เกี่ยวกับเราฮีโน่กาญจนบุรี
เกี่ยวกับเรา ฮีโน่กาญจนุบรี
ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ใหม่ ทุกรุ่น ทุกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เปิดบริการรับใช้มากว่า 30 ปี
ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
พ.ศ. 2520 ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัดยงวัฒนาบริการ กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตําบลท่าเรือ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2522 ได้รับการการแต่งตั้งจากบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์จํากัด ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่แห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2529 ห้างหุ้นส่วนจํากัดยงวัฒนาบริการ ได้ย้าย สํานักงานไปที่ ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทยงวัฒนาธุรกิจ จํากัด
พ.ศ. 2537 ย้ายสํานักงานมาอยู่ ที่ ณ ปัจจุบัน เลขที่ 111/1 หมู่ 3 ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีี
พ.ศ. 2540 บริษัทยงวัฒนาธุรกิจ จํากัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จํากัด จนถึงปัจจุบัน
คณะผู้บริหารและทีมงานฮีโน่กาญจนุบรี
พร้อมเสมอที่จะรับใช้ท่าน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ดังคำขวัญที่ว่า
"เต็มใจให้บริการที่ดี เป็นหน้าที่ฮีโน่กาญจน์"